Capas Mangá #119

Susume! Gigagreen #4
Sen wa, Boku wo Egaku #1
Shinanaide! Asukawa-san #2
EDENS ZERO #6