Capas Mangá #61

 Jinmen #10
Jinmen #10
 ReLIFE #11
ReLIFE #11
 Dance Dance Danseur #12
Dance Dance Danseur #12
 Shichiha Gojuroku #1
Shichiha Gojuroku #1
 Furimuku na Kimi wa NEW EDITION #1
Furimuku na Kimi wa NEW EDITION #1
 Furimuku na Kimi wa NEW EDITION #2
Furimuku na Kimi wa NEW EDITION #2
 EDENS ZERO #3
EDENS ZERO #3
 Yoru ni Naru to Boku wa #3
Yoru ni Naru to Boku wa #3