Hana wa Saku – preview

A Victor Entertainment colocou online uma parte do vídeo-clip de “Hana wa Saku” (Flowers Bloom), a canção escrita por composta por Yoko Kanno para marcar o aniversário do terramoto que assolou o Japão a 11 de Março. O tema foi adotado pelo Great Eastern Japan Earthquake Project da NHK que visa auxiliar as regiões mais devastadas pela catástrofe natural.

O vídeo-chip foi dirigido por Shunji Iwai (Love Letter, All About Lily Chou-Chou, Hana & Alice) e nele participam muitas celebridades japonesas que representam as áreas mais atingidas, são elas:

Iwate Prefecture: Chikaco Sawada, Masao Sen, Sayaka Nakaya (AKB48), Kenji Niinuma, Hiroaki Murakami, Erika Yamakawa

Miyagi Prefecture: Shizuka Arakawa, Hiroshi Ikushima, ikemen’s, Karen Iwata (AKB48), Kohei Otomo, Eiko Kano, Caoli Cano, Ikumi Kumagai, Muneyuki Sato, Sandwichman, Mayo Suzukaze, Kyōka Suzuki, Masatoshi Nakamura, Katsuya Nomura, Miyuki Hatakeyama, Maggy Shinji, Kumiko Mori, Keaki Mori, Mimori Yusa, Yoshinori

Fukushima Prefecture: Kumiko Akiyoshi, Tomio Umezawa, Cha Kato, Yuki Kadokura, B-saku Sato, Toshiyuki Nishida, Naoyuki Harada, Takeshi Honda