Blood-Club Dolls a 13 de Outubro

0

O site oficial de Blood-Club Dolls, um novo filme live-action da franquia  da e das , revelou que a primeira parte do filme vai ser exibida nos cinemas a 13 de outubro. Podem ver em cima um primeiro trailer. Este primeiro de dois filmes chama-se Blood-Club Dolls 1 e em baixo podem ver um Poster.

A direção é mais uma vez de Shutaro Oku (Persona 3, Persona 4, Persona 4: The Ultimate in Mayonaka Arena) e o argumento é de Jun’ichi Fujisaku.

No filme vão participar: Ryunosuke Matsumura, Ryo Kitazono, Kanon Miyahara, Maon Kurosaki, Yoji Tanaka, Aki Asakura, Ren Yagami, Shota Takasaki, Yuki Tomotsune, Yūya Asato, Taishi Sugie, Junji Shimizu, Ryosei Tanaka, Naoya Gomoto, Judai Shirakashi, Keisuke Minami, Takuya Kawaharada, Asami Yoshikawa, Yuki Kandagawa, Dai Hasegawa, Rii Sakurai, Ko Hosokawa, Katsumi Takahashi e Norito Yashima.